BH Mobile 4G APN Postavke iPhone Android

BH Mobile GPRS MMS | iPhone Android Blackberry:

Automatsko podešavanje

Nakon što izvršite prijavu usluge automatski se isporučuju poruke sa konfiguracijom za vas mobilni telefon.Postavke se isporučuju u vidu SMS poruka i broj isporučenih poruka zavisi od vrste mobilnog telefona (od 1- 3 SMS poruke). Prihvatanjem poruka konfiguracije počinje učitavanje konfiguracije u mobilni telefon.
Po završenoj konfiguraciji isključite/uključite mobilni telefon i možete početi koristiti uslugu.
Ukoliko iz bilo kojeg razloga niste pohranili automatski dostavljene postavke ili ako ste promjenili model telefona, postavke ponovo može naručiti:
slanjem besplatne SMS poruke sadržaja POSTAVKE na broj 061 110
pozivom na besplatan broj Pozivnog centra 1444

BH Mobile

Manuelno podešavanje

1. Opće postavke za GPRS/MMS:

Opće postavke za GPRS:

Ime profila: Active
User Name: ostaviti prazno
Password: ostaviti prazno
APN: active.bhmobile.ba
IP address (WAP): 195.222.056.041
PORT:8080 ili 9201
Home page: wap.bhmobile.ba

Opće postavke za MMS:

Ime profila: BHmobileMMS
User Name: ostaviti prazno
Password: ostaviti prazno
APN: mms.bhmobile.ba
IP address (WAP): 195.222.056.041
PORT:8080 ili 9201
Adresa servera: mms.bhmobile.ba/cmmsc/post

2.konfiguriše Blackberry uređaj

Kako se konfiguriše Blackberry uređaj za GPRS:

Uređaj se konfiguriše tako što se na isti instalira mobilni pretraživač Opera Mini, koji korisnici mogu pronaći na internetu za svoj model Blackberry-ja. Nakom što instaliraju Operu Mini, potrebno je u opciji Settings pronaći i izabrati TCP/IP i ukucati odgovarajuću pristupnu tačku: APN active.bhmobile.ba (ili minternet.bhmobile.ba za internet pakete).

Kako se konfiguriše Blackberry uređaj za korištenje MMS-a:

Većina Blackberry uređaja nema MMS funkcionalnost ali postoje nezavisne aplikacije koje omogućavaju slanje/prijem MMS poruka a mogu se preuzeti sa interneta. Važno je da se prilikom konfiguracije ove usluge unese sljedeće:
MMS APN: mms.bhmobile.ba
MMSC: http://mms.bhmobile.ba/cmmsc/post
MMS proxy: 195.222.056.041
MMS ulaz: 8080

3. iPhone APN Settings:

Go to Settings-> General Settings-> Network->Turn ON Cellular Data Network (or Mobile Data Network)
->Select Cellular Network
(or Mobile Data Network) -> APN and enter the following details
Cellular Data:
APN: active.bhmobile.ba
Username: Blank
Password: Blank
MMS:
APN: mms.bhmobile.ba
Username: blank
Password: blank
MMSC: http://mms.bhmobile.ba/cmmsc/post
MMS Proxy: 195.222.056.041:8080
MMS Message Size:  307200
MMS UA Prof URL: left blank.

4. Android APN Settings:

Go to Menu -> Settings -> Wireless & networks-> Mobile networks -> Access Point Names -> New APN and enter the following details there

For Internet:

Name : BH
APN : active.bhmobile.ba ( for MMS- mms.bhmobile.ba)
Proxy : < Not Set >
Port : < Not Set >
Username : < Not Set >
Password : < Not Set >
Server : < Not Set >
MMSC : http://mms.bhmobile.ba/cmmsc/post
MMS Proxy : 195.222.056.041
MMS Port : 8080 ili 9201
MCC : 218
MNC : 90
Authentication type : < Not Set >
APN Type : default

For MMS:

Name : BH MMS
APN : mms.bhmobile.ba
Proxy : < Not Set >
Port : < Not Set >
Username : < Not Set >
Password : < Not Set >
Server : < Not Set >
MMSC : http://mms.bhmobile.ba/cmmsc/post
MMS Proxy : 195.222.056.041
MMS Port : 8080 ili 9201
MCC : 218
MNC : 90
Authentication type : < Not Set >
APN Type : mms

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.