A1 SIMobil APN nastavitve za internet in MMS

   Updated : February 3, 2018
APN nastavitve za internet in MMS A1 SI Mobil Android iPhone 8S 7S 6S iPad Samsung Galaxy Note Tab HTC

A1 internet nastavitve za Android

Nastavitve -> Povezave -> Mobilna omrežja -> Imena dostopnih točk
Dodaj: Novi APN

Ime: Simobil GPRS
APN: internet.simobil.si
Proxy: Ni nastavljeno
Vrata: Ni nastavljeno
Uporabniško ime: simobil
Geslo: internet
Strežnik: [Ni nastavljeno]
MMSC: [Ni nastavljeno]
MMS Proxy: [Ni nastavljeno]
Vrata MMS: [Ni nastavljeno]
MCC: 293
MNC: 40
Vrsta Potrjevanja: PAP
Vrsta APN: default, supl
Protokol APN: IPV4
Protokol APN med gostovanjem: IPv4
Omogoči/Onemogoči APN: omogočeno
Nosilec: ni določen
Vrsta operaterja navideznega omrežja: brez
Vrednost operaterja mobilnega navideznega omrežja: ni nastavljeno

MMS nastavitve A1

Ime: Simobil MMS
APN: mms.simobil.si
Proxy: [Ni nastavljeno]
Vrata: [Ni nastavljeno]
Uporabniško ime: simobil
Geslo: internet
Strežnik: [Ni nastavljeno]
MMSC: http://mmc
MMS Proxy: 080.095.224.046
Vrata MMS: 9201
MCC: 293
MNC: 40
Vrsta Potrjevanja: PAP
Vrsta APN: mms
Protokol APN: IPV4
Protokol APN med gostovanjem: IPv4
Omogoči/Onemogoči APN: Omogočeno
Nosilec: Ni določen
Vrsta operaterja navideznega omrežja: Brez
Vrednost operaterja mobilnega navideznega omrežja: Ni nastavljeno

SIMobil APN nastavitve za iPhone

Settings -> Mobile Data -> Mobile Data Options -> Mobile Data Network

MOBILE DATA
APN: internet.simobil.si
Username: simobil
Password: internet

SIMOBIL Manual GPRS Settings:

Connection Name : SI Internet
(APN) : internet.simobil.si
ID za prijavo : simobil
geslo : internet

Nastavitve mms simobil

Connection Name : SI MMS
(APN) : mms.simobil.si
ID za prijavo : simobil
geslo : internet
Server: “prazno”
MMSC: http://mmc
MMS Proxy: 80.95.224.46:9201
MMS Max Message Size: 614400
MCC: 293
MNC: 40